Norberth Elias IMG

Norbert Elias: Rasa Malu, Kesopanan dan Peradaban

October 8, 2011 Ferry Roen 6

Sikap malu dan cara-cara bersikap yang ‘pas’ lainnya menurut Norbert Elias merupakan tanda-tanda kasat mata proses peradaban yang ditunjukkan Eropa secara jelas sejak masa renaissance. Namun apakah keterampilan menguasai diri tersebut betul-betul warisan manusia modern?