Jenghis Khan

Kepemimpinan Jenghis Khan

March 14, 2012 Ferry Roen 0

Jenghis Khan adalah salah satu penakluk terbesar dalam sejarah. Selama pemerintahannya, ia menaklukkan lebih banyak wilayah daripada penguasa lain dalam sejarah, wilayah taklukannya mencapai dua […]